Miljö

Miljö

Dela artikel

Katako verkar för en långsiktigt hållbar utveckling där framtida generationer ska kunna leva i en ren natur. Därför satsar vi mycket på miljöarbete, både inom det egna företaget och tillsammans med leverantörer, kunder och andra intressenter.

Katako försöker hela tiden öka kunskapen om miljöarbete inom företaget för att få alla att tänka på ett miljömässigt sätt. Katako har som mål och strävar efter att vara ett föregångsföretag inom miljöarbete och en förebild för andra företag. Med den målsättningen ska Katako alltid uppnå eller vara bättre än de lagar och miljöförordningar som finns.

I miljöarbetet försöker Katako påverka både leverantörer och kunder att göra det bästa valet för miljön. Det görs genom att leverantörer kontrolleras och krävs på både innehålls- och/eller miljövarudeklarationer samt miljöpolicyer. På företag och byggarbetsplatser där Katako verkar läggs alltid stor vikt vid att miljöarbetet ska pågå kontinuerligt och effektivt.

Katako arbetar aktivt med att främja resurshushållning och källsortering. Under pågående byggprojekt källsorteras emballage, avfall och restprodukter, arbetet planeras för att bli så resurseffektivitet som möjligt och material beställs och transporteras på bästa och mest effektiva sätt.

Våra arbets­områden

Interoc Akustik Medlemsföretag