För leverantör/faktura

Dela artikel
Katako AB
Studiovägen 8
135 48 Tyresö

Fakturor skickas till oss som EDI-faktura. VAN-operatör: InExchange GLN: 7365562193120

Vi tar även emot fakturor i PDF-format via e-post till oss.
Detta gör man till:
INX9057-003@pdf.scancloud.se

OBS! Se information ang. märkning under ”Kodsträng” nedan.

Mail sverige

Orderbekräftelser, anbud, avtal, följesedlar och övrig post skickas till kontorets postadress.

Referensperson

Katakos referensperson samt er referensperson ska anges på fakturan.

Kodsträng

Vi har infört referenskontroll för alla fakturor som skickas till oss via EDI. Detta innebär att fakturor som inte har ett fullständigt angivet uppdragsnummer kommer inte att nå fram till oss utan returneras per automatik. Kodsträngen består av uppdragsnummer, 8 siffror.

Omvänd moms

Om fakturan avser en så kallad byggtjänst ska texten ”Omvänd betalningsskyldighet” finnas med på fakturan. Även vårt VAT-nr (momsregistreringsnummer) SE556219312701 ska anges.

Våra arbets­områden

Interoc Akustik Medlemsföretag